12. januar 2017

Bibelstudiegrupper

Vi inviterer alle i Bramming frimenighed til at være med i en bibelstudiegruppe.

Grupperne er mindre fællesskaber på ca. 3-8 personer, hvor deltagerne læser i Guds ord og beder sammen. Lidt mad eller kaffe hjælper gerne ordene ned. Det lille fællesskab giver mulighed for, at deltagerne kan snakke om teksterne og lære hinanden at kende. Formålet er at lære Gud bedre at kende og hjælpe hinanden i livet og troen.

Vi har også to bibelstudiegrupper for hhv. mænd og kvinder, som sætter nogle andre rammer for samtalerne, og i børnefamilier kan den anden forælder passe børnene imens.

Det er vores erfaring, at bibelstudiegrupper kan være en kæmpe rigdom for os på mange måder. Derfor vil vi opfordre jer til at melde jer på en gruppe. Medlemskab af frimenigheden er ikke nødvendigt.

Kontakt

For spørgsmål eller tilmelding: kontakt vores koordinator Kristian Morthorst på kristian@brammingfrimenighed.dk