12. januar 2017

Gudstjenester

Gudstjenesterne er for hele familien. Ved hver gudstjeneste er der børnekirke eller “Børnenes 5 minutter” i forbindelse med prædikenen.

Efter hver gudstjeneste er der kirkekaffe eller kirkefrokost. Fællesskabet er vigtigt i Bramming frimenighed – og du er meget velkommen.

Bramming frimenighed bygger på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter (ligesom folkekirken).

Frimenigheder er frie af folkekirken 

Vi følger de samme tekstrækker som folkekirken, og gudstjenesterne består af bøn, sang, prædiken, nadver mm. Altså en klassisk gudstjeneste i en nutidigt sprog