12. januar 2017

Tjenestegrupper

I menigheden er der både er plads til og brug for alle.

Fællesskabet i menigheden er en gave fra Gud – en gave vi er taknemmelige over og ønsker at anvende. Det er derfor helt naturligt, at vi i fællesskab løfter gudstjeneste, praktiske opgaver, musik, kirkefrokoster osv. Både børn og voksne kan hjælpe…

Praktisk

For at gøre det fælles ansvar lettere at løfte, har vi lavet nogle tjenestegrupper.

Hensigten er, at alle i menigheden indgår i tjenestegrupperne.

Hver gruppe har ansvaret for, at det, der hører under gruppens ansvarsområde, bliver løst. Gruppen kan selv uddellegere opgaver mellem sig eller til andre udenfor gruppen. Gruppen har altså et overordnet ansvar for gruppens område.

Der er mulighed for at medvirke i flg. tjenestegrupper

– Kirketjener (leder: Lars Schulz)

– Musikere (leder: Ole Toft Hansen)

– Dias (leder: Ole Toft Hansen)

– Børnekirke (leder: Ida Secher Rom)

– Kirkefrokost/-kaffe (leder: Vickie Nørremark)

– Nadver (leder: Hanne Førrisdahl)

– Forbønstjeneste (leder: Majbritt Schulz)

– Praktisk hjælper (leder: Arjen Baan)