12. januar 2017

Giv en gave

Vi ønsker fælles ejerskab omkring menigheden og de udgifter, der driver den.

En frimenighed modtager ikke støtte fra staten og skal dermed finansiere sig selv vha. gaver. Derfor har vi behov for, at mange vil give en gave til Bramming frimenighed.

Gaver der er givet til frimenigheden senest 10 december er fradragsberettigede. Kassereren sørger for fradrag, hvis du oplyser dit cpr-nummer (Enten i overførslen eller med besked til kassereren).

Du kan give en gave via Mobile Pay eller ved overførsel til Bramming Frimenigheds konto.

Mobile pay: 66573

Bramming frimenigheds kontonummer: reg.: 1551 konto: 11118763

Husk indbetalingen skal ske senest 10. december for at få fradrag.

Kasserer

For en fortrolig samtale om økonomi og din egen situation mht.

– generelle gaver

– fastgiverordning

– gavebrevstegning,

kontakt: Christian Vølkers (kasserer)

mail: kasserer@brammingfrimenighed.dk

tlf: 29 72 82 87