12. januar 2017

Vision

Mål

At mennesker skal komme til Jesus og vokse i troen på ham.

At fremelske kærlighed til Gud, næsten og kirken.

En menighed, der er præget af Guds sandhed, omsorg og respekt.

Midler

Gudstjenester der samler, opbygger og udruster.

Bibelstudiegrupper.

Lokalt samarbejde om oplæring, diakoni og mission.

Strategi

Gudstjenesten

Gudstjenesterne er vores samlingspunkt. Her møder Kristus os i ord, dåb og nadver. Her tilbeder vi den treenige Gud med klassisk liturgi i et nutidigt sprog og med gamle og nye sange. Her udrustes vi til at leve i gudstjeneste fra søndag kl. 12 til søndag kl. 10.

Fokusområder

Omkring gudstjenestens centrum har vi 5 fokusområder, som er vigtige for os, og som kræver vedvarende opmærksomhed:

  • Børn

Børn og unge skal opleve, at der er en særlig plads til dem i menigheden. Vi tilstræber, at gudstjenestens sprog og opbygning er forståelig for større børn, og at børnekirke forkynder og oplærer på børnenes præmisser. Vi vil vise børnene opmærksomhed og støtte op om det børne-/ungdomsarbejde, som findes i lokalområdet.

  • Fællesskab på tværs

Vi ønsker fællesskab på tværs af forskellige hverdage, baggrunde og geografiske placeringer. Derfor prioriterer vi kirkekaffe, frokoster, menighedsdage mm. Derfor samarbejder vi med lokale foreninger om oplæring, diakoni og mission.

  • Mission

Vi vil både invitere mennesker ind i kirken og hjælpe hinanden med at vidne om Jesus i dagligdagen. Det gør vi dels med invitationer til udvalgte gudstjenester, dels ved at hjælpe hinanden med at være kirke dér, hvor vi er.

  • Løfte i flok

Vores gudgivne nådegaver skal bringes i spil og præge menigheden. Derfor organiserer vi os i tjenestegrupper, som varetager de praktiske opgaver omkring gudstjenesten, sjælesorg, konfirmandundervisning, menighedsråd osv.

  • Åbne Bibler

Vi ønsker at lære Guds ord at kende og høre hans stemme. Bibelens ord er centrale i gudstjenesten. Derudover giver vi mulighed for at være med i bibelstudiegrupper.